Furuika 2 Axles 4000 L Bitumen container semi trailer Dongfeng